.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

Árukereskedői szabályzat minta >>>

Könyvelői szolgáltatást végzőknek:
Pénzmosási szabályzat könyvelőknek

Pénzmosási szabályzat pénzügyi szolgáltatónak

Ingatlan ügyletek pénzmosási szabályzata

Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó

Pénzmosási szabályzat minta

Nemesfém kereskedők részére a Pmt.-ben és a Kit.-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez és átdolgozásához

A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet (Útmutató) és a felügyeleti hatóság mintaszabályzata alapján.

A Hatóság felügyeleti szervként ellenőrzi a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelést, a megsértése, illetőleg a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság a jogsértés súlyával arányos intézkedést hoz.

A minta használatával a szabályzat gyorsan testreszabható.

Előre megszerkesztett felületek támogatják a testre szabási munkát. A megrendelőknek mindkét verziót elküldjük, vagyis a kockázatkezelésre kötelezettek teljeskörű, illetve az erre nem kötelezettek, egyszerűsített verzióját.

A Pénzmosási szabályzat minta nemesfém kereskedőknek ára: Árlista

Egy vélemény: "Nagyon köszönöm a szabályzatot!! Nagyon jónak érthetőnek és kezelhetőnek tartom! :) Már kész is vagyok vele, már csak nyomtatás stb.. Ez egyedül nem sikerült volna! :) Ügyes!!"

A megrendelőlaphoz >>>

Minden nemesfém termékkel és tárggyal kereskedő szolgáltató a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül az elfogadott készpénz nagyságától, ezért minden nemesfém kereskedőnek kötelező a belső szabályzat elkészítése vagy átdolgozása.

A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról bizonyos tevékenységek végzése esetén kötelező jelleggel írja elő a szabályzat készítési és a bejelentési kötelezettséget.

Új törvény 2017. július 1-től hatályos. >>>

1. § (1) E törvény hatálya – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

a) hitelintézetre;

b) pénzügyi szolgáltatóra; Szabályzat minta >>>

c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; Szabályzat minta >>>

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

h)

- könyvviteli (könyvelői), Pénzmosási szabályzat minta könyvelőknek >>>

- adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; Szabályzat minta >>>

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; Pénzmosási szabályzat nemesfém kereskedőknek

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; Szabályzat minta >>>

l) ügyvédre, közjegyzőre és

m) bizalmi vagyonkezelőre

(a továbbiakban együtt: szolgáltató).

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembevételével és lehetőségeinkhez mérten, folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Tartalom:

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat hatálya

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség

A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok

Az ügyfél-átvilágítás belső eljárási rendje

Az ügyfél azonosítása

A tényleges tulajdonos azonosítása

Kiemelt közszereplőre vonatkozó nyilatkozat

A személyazonosság igazoló ellenőrzése

Az ügyfél-azonosítás auditált elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével

Az ügyleti megbízás tárgyának azonosítása és adatainak rögzítése

Az ügyleti megbízás vagy az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése

Az ügyfél-átvilágítás belső rendje

A kockázatértékelés

A bejelentési kötelezettség

Az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó magatartási normák

Az ügyleti megbízás megtagadásának kötelezettsége, az ügyleti megbízás felfüggesztése és a felfedés tilalma

Adatvédelem, nyilvántartás

Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program, oktatás

A KIT. ALAPJÁN MŰKÖDTETETT SZŰRŐRENDSZERRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Záró rendelkezések

Mellékletek

1. sz. melléklet

A szolgáltató szervezeti és működési sajátosságaiból eredő szabályok

Kockázatértékelésre kötelezett nemesfémmel kereskedő

1.1. sz. melléklet

Kockázat besorolási adatlap

2. sz. melléklet

AZONOSÍTÁSI ADATLAP 3,6 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzes értékesítés esetén (nemesfémmel kereskedő részére) Pmt. 7. §- ban foglaltak szerint

3. sz. melléklet

Azonosítási adatlap 300 ezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzes értékesítés esetén (nemesfémmel kereskedő részére)

4. sz. melléklet

Ügyfél tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozata (természetes személy)

5. sz. melléklet

Ügyfél tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozata (jogi személy)

6. sz. melléklet

Tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozat

7. sz. melléklet

Ügyfél kiemelt közszereplői nyilatkozata (természetes személy)

8. sz. melléklet

Bejelentés pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alapján

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

Előre megszerkesztett felületek állnak rendelkezésedre. A testre szabást segítő megoldások gyorsítják meg munkádat.

A szabályzat minta célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseit betartva, a tevékenységét megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltató, alkalmazni tudja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat.

További cél az is, hogy a Pénzmosás és a terorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségeinek a szolgáltatást végző eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, illetve a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt, valamint ennek megfelelő belső szabályzatot tudjon alkotni.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Penzmosasi mintak arai

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

Vállalkozások kamatelszámolása - alultőkésítési szabály

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

AjánlóVissza az elejére